بلاد لنست_blood lancet

فیلـتر

نمایش یک نتیجه

لانست خون ، یا به سادگی لانست
یک وسیله پزشکی کوچک است که برای نمونه گیری خون مویرگی استفاده می شود.

لانست خون شبیه یک چاقوی چاقوی کوچک است اما دارای تیغه یا سوزن دو لبه است.

از لانچ برای ایجاد سوراخ مانند انگشت انگشت برای بدست آوردن نمونه های کوچک خون استفاده می شود. لانچ خون به طور کلی یکبار مصرف است.

از لانچ برای خاراندن پوست در آزمایش پوست برای آلرژی نیز استفاده می شود.

دستگاه خون گیری که به دستگاه لنج نیز معروف است ، ابزاری مجهز به لانست است.

همچنین معمولاً توسط بیماران دیابتی در هنگام کنترل قند خون استفاده می شود. عمق نفوذ پوست را می توان برای ضخامت های مختلف پوست تنظیم کرد.

برای اندازه گیری وضعیت اسید باز جنین ، از دستگاههای لنج بلند استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر ...